Mulighed for kurser og uddannelse som ledig

Hvis du bliver sagt op eller selv siger op, har du mulighed for få nye kvalifikationer. Eller få papir på det du har.

VEU-centeret samarbejder med de 17 skoler, hvor du kan får voksen- og efteruddannelse i region Hovedstaden og Bornholm. Vi kan derfor vejlede dig i mulighederne og sætte dig i forbindelse med de rette.


Er du forsikret i en A-kasse og er ufaglært, faglært eller faglært med en erhvervsakademiuddannelse, har du ret til 6 ugers jobrettet uddannelse. Du kan vælge mellem de kurser, der står på positivlisten: 6ugersjobrettet-landsdækkendepositivliste


Desuden har du mulighed for at søge dit jobcenter om at få en jobplan med kurser på den Regionale Positivliste for Hovedstaden og Nordsjælland. Her kan du finde AMU-kurserne: Regionalepositivliste Vær obs på at de uddannelser/kurser på den Regionale liste der omhandler akademi -, diplom- og masteruddannelse, samt private udbydere IKKE er en del af VEU-centret. Derfor vil du ikke finde dem på vores link herover. Du kan bruge www.ug.dk hvad angår de offentlige uddannelser.
 

Er du ufaglært og har joberfaring, har du mulighed for at få en Individuel kompetencevurdering (IKV) i forhold til AMU eller Realkompetencevurdring (RKV) i forhold til en erhvervsuddannelse: se Kompetencevurdering

Spørg om uddannelse

Vi kan hjælpe dig, der er ufaglært eller faglært med at få et overblik over kurser og uddannelse, der matcher dine ønsker og karrierevej. Se Spørgomuddannelse 

Personlig Udvikling til Arbejde og Uddannelse

Har du brug inspiration for at finde frem til hvad du ønsker at arbejde med og uddanne dig til, kan AMU-kurset, Personlig Udvikling til arbejde og uddannelse være en mulighed. Der er et kursus, der starter hver måned og varer i 7 dage. Det kræver at du selv er aktiv og ønsker at præge din fremtid.

Som ledig skal du tale med dit jobcenter, som skal bevilige kurset. Er du i opsigelsesperioden, så undersøg om din arbejdsplads vil bevilge kurset. Her er flere oplysninger om kurset: Putau

Andre muligheder for uddannelse for dagpengemodtagere

Dagpengelovens §62a og b åbner mulighed for at du kan deltage, på visse betingelser, i uddannelse og kurser mens du får dagpenge. Du skal altid kontakte din a-kasse for at få rådgivning og godkendelse.

a

Vær obs. på, at mens du går på kurset skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Dvs. søge job og være klar til at stoppe kurset/uddannelsen, hvis du får arbejde eller skal i aktivering. Koster det penge, skal du selv betale (bortset fra 6 ugers jobrettet uddannelse, hvis du er i målgruppen).

a

Eksempler på muligheder er FVU/AVU på VUC, gymnasiale enkeltfagskurser under 20 timer/ugen, heltidsuddannelse der ikke er SU-berettiget under 20 timer/ugen, uddannelsen under lov om åben uddannelse og universiteter højst 6 timer om ugen (hvis uddannelsen er SU-berettiget) og have tilknytning til din uddannelse. Du skal have erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Aftenskoler under oplysningsforbundene og kurser i din a-kasse og fagforening (højst to uger) er også muligt. Du skal spørge din a-kasse for at få uddybet mulighederne.

VEU-Center Hovedstaden og Bornholm | info-veucenter@tec.dk | Stæhr Johansens vej 7 | 2000 Frederiksberg © 2017 Facebook Linkedin