16. februar 2016

Øen med de mange muligheder

Et portræt af en partner-institution:

På Minervavej i Rønne vokser det nye, flotte Campus Bornholm op i planlagt tempo, og fra 2018 kommer det til at danne den smukke ramme om alle uddannelserne på Bornholm.

Pernille Holmberg er chefkonsulent og én af dem, som glæder sig over udviklingen.

- Det bliver nemt for de unge at skifte uddannelse, hvis de har behov for det, fordi det hele kommer til at foregå samme sted. Det skaber tryghed og synergi og vil sikkert også tiltrække flere til øen, siger Pernille Holmberg.

Sammen med sin kollega, Henrik Juul-Pedersen, sikrer hun forbindelsen mellem uddannelserne og øens virksomheder. Pernille varetager håndværksmæssige EUD-uddannelser, kursusaktivitet hos virksomhederne og kontakt til Jobcentret, mens Henrik står for merkantile fag, kokke- og ernæringsuddannelser og servicefag.  - Det er spændende at arbejde med faglærerne, som tydligt viser, hvor stolte de er over deres fag, uddannelserne og ikke mindst eleverne. Det har jeg stor respekt for. Jeg henvender mig tit til dem, fordi jeg har brug for deres viden og ekspertise. Fx tager jeg ofte en teknisk specialist med på virksomhedsbesøg - det giver som regel det bedste resultat, fortæller Pernille Holmberg.


Uvurderlig sparring

- Vi har et fantastisk samarbejde med alle de andre i VEU-centerregi. Når virksomhederne her på Bornholm efterspørger kurser, som vi ikke selv kan levere, er der altid en af de andre udbydere i netværket, som kan. De kommer gerne herover og underviser, siger Pernille Holmberg.

Det går begge veje. Andre gange er det Campus Bornholm, der leverer ekspertisen. Selvom alle skolerne på flere områder er konkurrenter, så er de i høj grad også kolleger. Pernille og Henrik tager gerne turen over vandet for at deltage i netværksmøder eller andre arrangementer. Faktisk ligger Bornholm tæt på København. Når Pernille Holmberg skal til København, kommer hun lige så hurtigt frem, som en kollega fra Nordsjælland - det har de testet. Den største forskel er, at Pernille får serveret kaffe undervejs, siger hun med et smil.

- Det er en stor styrke for os at være en del af VEU-fællesskabet. Der er så mange idérige kolleger, og i vores ERFA-grupper giver og får vi god sparring på de forskellige udfordringer, vi alle sammen har, siger Pernille Holmberg.


Lynhurtig integration

En af de seneste succeser er i forbindelse med et af tidens store emner, nemlig de flygtninge, som kommer hertil. Mange har god erhvervserfaring, men de mangler ofte teoretisk viden, og så har de en udfordring med sproget.

På Campus Bornholm har et kursus- og praktikforløb målrettet flygtninge set dagens lys. Fra beslutningen blev truffet, til forløbet blev en realitet, gik der kun tre-fire uger. Faglærere, fire virksomheder, Sprogcentret og Jobcentret smed stort set, hvad de ellers havde i deres travle hænder og brugte mange ressourcer på at få forløbet op at stå. Eleverne får danskundervisning, AMU-kurser og virksomhedspraktik indenfor metalindustrien. I virksomhederne får eleverne også en personlig mentor. Når forløbet er gennemført, har eleverne fået en basisviden om industrien, hvor der er tydelig mangel på faglært arbejdskraft.

Syriske Ibrahim er en af dem, som har gennemført forløbet. Og det har han gjort til UG. Hans praktik foregik hos JENSEN Denmark, der producerer industrivaskemaskiner m.m. til hele verden. Her var de så imponerede af hans håndelag og naturlige forståelse for faget, at de har sikret sig den dygtige medarbejder i en fast stilling. 

Fremover er planen at blande holdene, så flygtninge kommer til at deltage sammen med danskere. Samtidig udvides fokus på metalindustrien til også at omfatte kurser og praktik indenfor bygge- og anlægsbranchen samt hotel- og restaurantionsbranchen.

Læs mere om Campus Bornholm på www.campusbornholm.dk 

 

Seneste nyt
01/11/2018 VEU-centrene lukker ved udgangen af 2018

Som en del af trepartsaftalen lukker VEU-centrene ved udgangen af 2018. eV...

Læs mere
25/01/2018 Den danske model er i fokus i Japan og Finland

Bjarke tager AMU-kurser for at blive buschauffør via "jobrettet uddannelse". He...

Læs mere
05/09/2017 14 IGU-elever er begyndt på et uddannelsesforløb til Servicebetjente

To af skolerne i VEU-Center Hovedstaden og Bornholm har sammen skabt IGU-pakken...

Læs mere
21/12/2016 Uddannelsesloftet gælder ikke for erhvervsuddannelser

Uddannelsesloftet (Lov om begrænsning af dobbeltuddannelse) vedrører kun de vid...

Læs mere
16/02/2016 Øen med de mange muligheder

Et portræt af en partner-institution: På Minervavej i Rønne vokser det nye, f...

Læs mere
17/11/2015 En mangfoldighed af uddannelser

I hjertet af Frederiksberg ligger en uddannelsesinstitution med mange uddannels...

Læs mere
18/08/2015 Sundhed på solskinsøen

Et portræt af en partner-institution: Midt i Rønne, ved siden af Bornholms H...

Læs mere
03/06/2015 VEU på Vestegnen

Et portræt af en partner-institution: I en lang, rød murstensbygning på en sti...

Læs mere
26/03/2014 Kompetencevurdering - er det noget for dig?

Så er der nu udarbejdet korte informationsfilm, som fortæller, hvad du eller di...

Læs mere
VEU-Center Hovedstaden og Bornholm | info-veucenter@tec.dk | Stæhr Johansens vej 7 | 2000 Frederiksberg | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2018 Facebook Linkedin