17. november 2015

En mangfoldighed af uddannelser

I hjertet af Frederiksberg ligger en uddannelsesinstitution med mange uddannelsesgrene.Voksen Uddannelsescenter Frederiksberg (VUF) rummer alt fra danskuddannelser for udlændinge til HF og studenterkursus. Her arbejder uddannelseschef Lise Mundt og hendes team af medarbejdere målrettet på at løfte niveauet for alle VUF's kursister på AVU, FVU og OBU. 
Et af de undervisningsforløb, som tre dansklærere sammen med Lise Mundt har været med til at søsætte, er dansk for de EUD-elever, som har behov for at blive klar til D-niveau på hovedforløbet på Strøm, Styring & IT på TEC.
Oprindelig lå danskundervisningen inden for samme tidsrum som fagværkstederne; i dag er det ændret: - Vi har adresseret den hverdag, der er elevernes. De synes, dansk er spændende, men det er deres hands on-undervisning, de brænder for. Derfor har vi ændret modulet, så eleverne kun skal møde fysisk én gang om ugen. De to øvrige ugentlige undervisningstimer er nu netbaserede, og eleverne kan derfor deltage i begge undervisningsforløb på én gang.
Det er blevet en stor succes, og eleverne synes, det er sjovt, fortæller Lise Mundt. Ideen er udviklet i samarbejde med uddannelseslederne og vejlederne på TEC. Og netop samarbejde er den brandrøde tråd for Lise Mundt.
 
Et af de andre markante projekter er samarbejdet med Way2Go, hvor unge dels får mulighed for at opleve mange forskellige erhvervsuddannelser og dels kan få styrket deres dansk- og matematikkompetencer, så de når det faglige niveau, de har brug for, for at begynde på en uddannelse. - Samarbejdet med Way2Go gav os en enestående mulighed for at lære en ny målgruppe at kende, og det gav os en værdifuld forhåndsviden, inden erhvervsuddannelsesreformen trådte i kraft, siger Lise Mundt. 
 
VUF's brede vifte af uddannelsestilbud betyder en mangfoldighed af målgrupper med forskellige uddannelsesønsker og behov. Det giver naturligvis en indsigt i målgrupperne, som Lise Mundt gerne deler af til samarbejdspartnerne i VEU-centret. Selv har hun fået et langt større kendskab til de øvrige uddannelsesinstitutioner og uddannelser, som VUF's virksomhedskonsulent, Vibeke Gadegaard, også kan bruge i sit opsøgende virksomhedsarbejde. - Det er langt mere interessant for brugerne, at de kun behøver at henvende sig ét sted for at få kendskab til de mange muligheder.
 
I VEU-centeret har vi et fantastisk netværk og en stor, fælles vidensbank, der er med til at sikre relevante tilbud til virksomheder og medarbejdere, siger Lise Mundt. Som et led i at målrette AVU til erhvervslivet ønsker Undervisningsministeriet inspiration til at bringe uddannelse og erhverv tætter på hinanden. Det har foreløbig resulteret i en invitation til VUF og tre-fire andre VUC’er til et møde, hvor de indbudte institutioners lærere blandt andet skal fortælle både om hverdagens problemstillinger, og om hvad der lykkes - et initiativ, som Lise Mundt glæder sig til at følge. Læs mere om VUF på www.vuf.nu

Seneste nyt
01/11/2018 VEU-centrene lukker ved udgangen af 2018

Som en del af trepartsaftalen lukker VEU-centrene ved udgangen af 2018. eV...

Læs mere
25/01/2018 Den danske model er i fokus i Japan og Finland

Bjarke tager AMU-kurser for at blive buschauffør via "jobrettet uddannelse". He...

Læs mere
05/09/2017 14 IGU-elever er begyndt på et uddannelsesforløb til Servicebetjente

To af skolerne i VEU-Center Hovedstaden og Bornholm har sammen skabt IGU-pakken...

Læs mere
21/12/2016 Uddannelsesloftet gælder ikke for erhvervsuddannelser

Uddannelsesloftet (Lov om begrænsning af dobbeltuddannelse) vedrører kun de vid...

Læs mere
16/02/2016 Øen med de mange muligheder

Et portræt af en partner-institution: På Minervavej i Rønne vokser det nye, f...

Læs mere
17/11/2015 En mangfoldighed af uddannelser

I hjertet af Frederiksberg ligger en uddannelsesinstitution med mange uddannels...

Læs mere
18/08/2015 Sundhed på solskinsøen

Et portræt af en partner-institution: Midt i Rønne, ved siden af Bornholms H...

Læs mere
03/06/2015 VEU på Vestegnen

Et portræt af en partner-institution: I en lang, rød murstensbygning på en sti...

Læs mere
26/03/2014 Kompetencevurdering - er det noget for dig?

Så er der nu udarbejdet korte informationsfilm, som fortæller, hvad du eller di...

Læs mere
VEU-Center Hovedstaden og Bornholm | info-veucenter@tec.dk | Stæhr Johansens vej 7 | 2000 Frederiksberg | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2018 Facebook Linkedin