18. august 2015

Sundhed på solskinsøen

Et portræt af en partner-institution:

Midt i Rønne, ved siden af Bornholms Hospital, ligger den hyggelige Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, hvor faglighed og hjertevarme går hånd-i-hånd. Skolen byder på et tæt fagligt miljø, hvor de studerende er synlige, og hvor alle kender hinanden.

 

Rektor Kirsa Ahlebæk har været ansat på skolen siden 1998, og for hende er det bedste ved jobbet den indflydelse hun gennem underviserne har på unge mennesker; at hun er med til at gøre en positiv forskel i lokalområdet.

 

På Bornholm har man fra kommunens side vedtaget at skabe udvikling ved at fokusere på de ting, der giver succes. Og det ligger helt i tråd med Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskoles filosofi. En af skolens store succeser er "På vej mod SOSU", der er et samarbejde mellem skolen, Jobcenter Bornholm og AOF Center Bornholm. Her får kommende elever mulighed for at få en god fornemmelse for, hvad SOSU-uddannelsen går ud på, og hvad det vil sige at være SOSU-medarbejder. Et rigtig godt snusekursus, som en af de tidligere kursister siger.

 

- Det er et forløb, vi selv har udviklet, og som vi har haft stor succes med. Det giver kommende SOSU-medarbejdere et reelt indblik i både uddannelsen og jobbet, inden de går i gang. Vi oplever som regel, at 50-75 % af kursisterne går i gang med uddannelsen bagefter, siger Kirsa Ahlebæk, som selvfølgelig også gerne deler ud af erfaringerne til kollegerne i VEU-fællesskabet.

 

Som et lille institut er det lettere at komme tæt på eleverne og lære dem at kende, og det har givet bonus. På Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole er der 2-300 SOSU-studerende og 100 sygeplejerskestuderende tilknyttet.

 

- Vi er gode til at fastholde eleverne, og vi er gode til at tackle elever med udfordringer. Det gør vi blandt andet ved at fokusere på deres faglige og personlige kompetencer. For os er det vigtigste, at eleverne bliver afklaret i forhold til deres liv, fortæller Kirsa Ahlebæk.

 

Med sine 588 km2 er Bornholm ikke det største område i regionen, men det skorter absolut ikke på de uddannelsesmæssige tiltag. Når Kirsa Ahlebæk og hendes kolleger drager på virksomhedsbesøg, varetager de undervisningsmulighederne på vegne af alle samarbejdspartnerne. Det sker også den anden vej rundt, fx i det tætte samarbejde med Campus Bornholm.

 

Kirsa Ahlebæk er ikke hvem-som-helst. Foruden sin lange ledererfaring er hun uddannet sygeplejerske, har en specialuddannelse i anæstesi, en diplomuddannelse i ledelse og en Master of Public Management. Kirsa Ahlebæk har desuden en del år været medlem af Vidensskabsetisk Kommite og Sygeplejeetisk Råd.

 

- Vi har så mange positive oplevelser med undervisere og studerende, virksomheder og andre samarbejdspartnere, men der er selvfølgelig også udfordringer. Det kan være svært at opretholde en kursusafdeling, der rent fagligt opfylder de mange forskelligartede krav, der er, siger Kirsa Ahlebæk og understreger samtidig glæden ved den sparring, hun oplever blandt kollegerne i VEU-samarbejdet.

Læs mere om Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole på www.bhsund.dk

Seneste nyt
01/11/2018 VEU-centrene lukker ved udgangen af 2018

Som en del af trepartsaftalen lukker VEU-centrene ved udgangen af 2018. eV...

Læs mere
25/01/2018 Den danske model er i fokus i Japan og Finland

Bjarke tager AMU-kurser for at blive buschauffør via "jobrettet uddannelse". He...

Læs mere
05/09/2017 14 IGU-elever er begyndt på et uddannelsesforløb til Servicebetjente

To af skolerne i VEU-Center Hovedstaden og Bornholm har sammen skabt IGU-pakken...

Læs mere
21/12/2016 Uddannelsesloftet gælder ikke for erhvervsuddannelser

Uddannelsesloftet (Lov om begrænsning af dobbeltuddannelse) vedrører kun de vid...

Læs mere
16/02/2016 Øen med de mange muligheder

Et portræt af en partner-institution: På Minervavej i Rønne vokser det nye, f...

Læs mere
17/11/2015 En mangfoldighed af uddannelser

I hjertet af Frederiksberg ligger en uddannelsesinstitution med mange uddannels...

Læs mere
18/08/2015 Sundhed på solskinsøen

Et portræt af en partner-institution: Midt i Rønne, ved siden af Bornholms H...

Læs mere
03/06/2015 VEU på Vestegnen

Et portræt af en partner-institution: I en lang, rød murstensbygning på en sti...

Læs mere
26/03/2014 Kompetencevurdering - er det noget for dig?

Så er der nu udarbejdet korte informationsfilm, som fortæller, hvad du eller di...

Læs mere
VEU-Center Hovedstaden og Bornholm | info-veucenter@tec.dk | Stæhr Johansens vej 7 | 2000 Frederiksberg | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2018 Facebook Linkedin