3. juni 2015

VEU på Vestegnen

Et portræt af en partner-institution:

I en lang, rød murstensbygning på en stille vej i Rødovre ligger der en skole, som indendørs summer af aktivitet, og hvor lærere og ledere er stærkt engagerede i at sikre unge og voksne en god uddannelse. Henrik Daugaard er uddannelseschef hos Vestegnen HF & VUC og lidt af en ildsjæl.

Med hovedansvaret for lærerne, AVU (Almen voksenundervisning), OBU (Ordblindeundervisning) og FVU (Forberedende voksenundervisning) skulle man tro, at Henrik Daugaard har hænderne fulde. Men han brænder så meget for uddannelse af unge og voksne, at han ikke kan lade være med at engagere sig 110%. Og sådan har det været, siden han som 19-årig vidste, at han ville undervise. Siden Henrik Daugaard kom til i 2010 er skolen vokset fra 110 til 200 medarbejdere, og der er kommet ca. 300 flere årskursister.

Vestegnen HF & VUC dækker stort set alle kommunerne på Vestegnen. Skolen ledes af en engageret og velfungerende bestyrelse, og der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Desuden er der et stærkt samarbejde med organisationer og institutioner i lokalområdet.

Vestegnen HF & VUC er en selvejende institution, og pt. huser skolen godt 2.500 kursister inden for forberedende voksenundervisning, almen voksenuddannelse, ordblindeundervisning, HF enkeltfag og den 2-årige HF.

Henrik Daugaard er, foruden ansvarlig for det konkrete undervisningsrettede, også skolens repræsentant i VEU-centerfællesskabet:

- Den helt store styrke ved VEU-centret er det netværk og alle de personlige relationer, man får. Vi har fået en rigtig god indsigt i og forståelse for hinandens vilkår med alle de daglige udfordringer og muligheder, der er. Ud over de fællesaktiviteter, som VEU-center sekretariat står for, er der også opstået små, lokale grupper, og det er noget, der virkelig batter, fortæller han.

Grundstenen i et godt netværk er at hjælpe hinanden, og Vestegnen HF & VUC tilbyder både dansk-, engelsk- og matematikundervisning, der kan målrettes til specifikke brancher. Eksempelvis bliver brancherelateret matematik brugt konkret i undervisningen.

- Vi er specialister i at screene til FVU, og vi løfter niveauet på FVU og den almene opkvalificering til glæde for vores kursister og samarbejdspartnere, siger Henrik Daugaard, som også fortæller, at skolen netop har ansat Janus Hougaard, som ny VEU-konsulent indenfor erhvervsområdet.

Henrik Daugaard glæder sig over, at erhvervsskolerne i hovedstadsområdet i hans optik er blevet rigtig gode til at koordinere indbyrdes til gavn for kursisterne, virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. I eget VUC-regi har skolerne fx et tæt samarbejde og administrative fællesskaber i forbindelse med IT og fjernundervisning.

På Vestegnen HF & VUC er det pædagogiske blik rettet mod implementering af cooperative learning, udvikling af den skriftlige dimension og tiltag, der skal skabe succes med at rumme og fastholde kursister, der i første omgang har svært ved at være studieaktive.

Læs mere om Vestegnen HF & VUC på www.vestegnenhfvuc.dk

 

Seneste nyt
01/11/2018 VEU-centrene lukker ved udgangen af 2018

Som en del af trepartsaftalen lukker VEU-centrene ved udgangen af 2018. eV...

Læs mere
25/01/2018 Den danske model er i fokus i Japan og Finland

Bjarke tager AMU-kurser for at blive buschauffør via "jobrettet uddannelse". He...

Læs mere
05/09/2017 14 IGU-elever er begyndt på et uddannelsesforløb til Servicebetjente

To af skolerne i VEU-Center Hovedstaden og Bornholm har sammen skabt IGU-pakken...

Læs mere
21/12/2016 Uddannelsesloftet gælder ikke for erhvervsuddannelser

Uddannelsesloftet (Lov om begrænsning af dobbeltuddannelse) vedrører kun de vid...

Læs mere
16/02/2016 Øen med de mange muligheder

Et portræt af en partner-institution: På Minervavej i Rønne vokser det nye, f...

Læs mere
17/11/2015 En mangfoldighed af uddannelser

I hjertet af Frederiksberg ligger en uddannelsesinstitution med mange uddannels...

Læs mere
18/08/2015 Sundhed på solskinsøen

Et portræt af en partner-institution: Midt i Rønne, ved siden af Bornholms H...

Læs mere
03/06/2015 VEU på Vestegnen

Et portræt af en partner-institution: I en lang, rød murstensbygning på en sti...

Læs mere
26/03/2014 Kompetencevurdering - er det noget for dig?

Så er der nu udarbejdet korte informationsfilm, som fortæller, hvad du eller di...

Læs mere
VEU-Center Hovedstaden og Bornholm | info-veucenter@tec.dk | Stæhr Johansens vej 7 | 2000 Frederiksberg | Persondatapolitik på hjemmesiden | © 2018 Facebook Linkedin